روش های پرداخت هزینه

لطفا هزینه مورد نظر را به یکی از حساب های زیر(به نام علی مهرابیان) واریز کنید.

 
  شماره نوع حساب نام بانک
  0300580356001 ----- بانک ملی
  IR830170000000300580356001 ----- شبا ملی
  1915908607 ----- بانک ملت
  6104 3370 0793 0322 شماره کارت بانک ملت
  IR120120010000001915908607 ----- شبا ملت
  9522800165627-1 ----- بانک سامان
  6219 8613 0165 6277 شماره کارت بانک سامان

پرداخت و شماره فیش پرداختی را از طریق باز کردن تیکت جدید برای ما ارسال نمایید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

ارتباط با ما

شما میتوانید همیشه برای پیگیری درخواست های خود از طریق ارسال درخواست و تیکت پشتیبانی با ما تماس...