آموزش نصب Java (generic)

نصب گواهینامه SSL :: وب سرور جاوا

نصب گواهینامه SSL بر روی Keystore جاوا

1. فایل گواهینامه SSL خود را دانلود کنید
توجه : گواهینامه باید روی همان keystore که CSR خود را تولید کردید نصب شود.در صورتی که بخواهید گواهینامه را روی keystore متفاوت نصب کنید با ارور مواجه می شوید.

2. دستورات زیر را برای نصب فایل گواهینامه تایپ کنید:
keytool -import -trustcacerts -alias server -file your_domain_name.p7b -keystore your_site_name.jks

در صورتی که گواهینامه به درستی نصب شود، پیامی مبنی بر "Certificate reply was installed in keystore" دریافت می کنید.
اگر از شما پرسید آیا میخواهید به گواهینامه اطمینان کنید،yes یا y را انتخاب نمایید.
فایل keystore شما (your_site_name.jks) حاضر برای استفاده در سرور Tomcat است، فقط سرور خود را برای استفاده از آن پیکربندی کنید.

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

نصب SSL در Tomcat servers

نصب گواهینامه SSL در وب سرور tomcatنصب گواهینامه SSL به Keystore 1. وارد کنسول مدیریتی شوید.2....