نصب SSL در Tomcat servers

نصب گواهینامه SSL در وب سرور tomcat

نصب گواهینامه SSL به Keystore

1. وارد کنسول مدیریتی شوید.
2. فایل گواهینامه SSL خود (your_domain_name.p7b) را از مسیری که keystore در زمان ایجاد CSR ذخیره کردید دانلود کنید.
3. برای نصب گواهینامه SSL روی keystore، دستور زیر را تایپ کنید:
keytool -import -trustcacerts -alias server -file your_site_name.p7b -keystore your_site_name.jks
4. شما باید یک تایده دریافت کنید که "Certificate reply was installed in keystore." بیان می کند.
5. اگراز شما پرسید آیا میخواهید به گواهینامه اطمینان کنید،yes یا y را انتخاب نمایید.
6. فایل keystore شما (your_site_name.jks) حاضر برای استفاده در سرور Tomcat است.


پیکربندی اتصال SSL شما
قبل از اینکه Tomcat اتصال ایمن را بپذیرد، شما باید اتصال SSL خود را پیکربندی نمایید.
1. در ادیتور متنی، فایل server.xml را باز کنید.
فایل server.xml معمولا در پوشه conf پوشه home سرور tomcat شما قرار دارد.

2. اتصال (connector ) که میخواهید از keystore جدید برای ایمن سازی استفاده کند را تعیین نمایید.
معمولا،یک اتصال با پورت 443 یا 8443 استفاده می کند. که در مرحله 4 نمایش داده شده است.

3. در صورت لزوم، connector را از کامنت خارج کنید.
برای از کامنت خارج کردن connector،تگ کامنت () را حذف کنید.

4. نام و پسورد صحیح فایل keystore را در تنظیمات connector تعیین کنید.
هنگامی که انجام دادید، اتصال شما چیزی شبیه به این می باشد:

نکته: در صورتی که شما از نسخه قبلی 7tomcat استفاده میکنید، باید "keystorePass" به "keypass" تغییر دهید.

5. تغییرات را در فایل server.xml ذخیره کنید.
6. Tomcat را Restart کنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

آموزش نصب Java (generic)

نصب گواهینامه SSL :: وب سرور جاوا نصب گواهینامه SSL بر روی Keystore جاوا 1. فایل گواهینامه SSL...