PFX Import/Export

چگونگی import/export گواهینامه SSL در Exchange 2007


آموزش بک آپ گیری PFX برای Microsoft Exchange 2007 Servers

ویندوز سرور از فایل .pfx برای نگه داری اطلاعات کلید عمومی (فایل گواهینامه SSL شما، تهیه شده توسط icert) و کلید خصوصی مرتبط با آن (به عنوان بخشی از CSR توسط سرور شما تولید شده) استفاده می کند.

از آنجا که هر دو کلید عمومی و خصوصی برای یک گواهینامه امنیتی مورد نیاز است، شما به یک فایل .pfx بک آپ برای انتقال گواهینامه امنیتی ssl از یک سرور به سرور دیگر نیاز دارید.

در این صفحه نحوه بک آپ گرفتن از گواهینامه، import کردن گواهینامه به سرور دیگر، و سپس فعال کردن گواهینامه برای استفاده در سرور جدید.


Exporting/Backing Up از .pfx فایل

1. در منو start گزینه run انتخاب و سپس mmc را تایپ کنید.
2. گزینه File > Add/Remove Snap-in را انتخاب کنید.


3. گزینه Certificates > Add را در پنجره Add Standalone Snap-in انتخاب و سپس گزینه ok را انتخاب کنید.
4. گزینه Computer Account انتخاب کنید و سپس روی next کلیک کنید. Local Computer را انتخاب و سپس روی finish کلیک کنید.سپس پنجره ها را ببندید.

5. بر روی + کلیک کنید تا certificates (local computer) باز شود سپس پوشه یا مسیر personal بیابید.پوشه certificates را باز کنید.

6. بر روی گواهینامه ای که میخواهید از ان بک آپ بگیرید راست کلیک کرده و گزینه ALL TASKS > Export انتخاب کنید.

7. ویزارد را برای گرفتن export از کلید اصلی گواهینامه دنبال کنید.گزینه Yes, export the private key انتخاب کنید.

8. طوری انتخاب کنید که تمامی گواهینامه ها در صورت امکان انتخاب بشه.

9. تنظیمات پیش فرض را قرار دهید و در صورت نیاز پسورد را وارد کنید. مکانی را برای ذخیره اطلاعات انتخاب کنید و گزینه finish را انتخاب کنید.پیام export موفقیت امیز است را دریافت می کنید. فایل .pfx در محلی ک انتخاب کردید ذخیره می شود.


import از یک فایل .pfx


1. در منو start گزینه run انتخاب و سپس mmc را تایپ کنید.

2. گزینه File > Add/Remove Snap-in را انتخاب کنید.

3. گزینه Certificates > Add را در پنجره Add Standalone Snap-in انتخاب و سپس گزینه ok را انتخاب کنید.

4. گزینه Computer Account انتخاب کنید و سپس روی next کلیک کنید. Local Computer را انتخاب و سپس روی finish کلیک کنید.سپس پنجره ها را ببندید.

5. بر روی + کلیک کنید تا certificates (local computer) باز شود سپس پوشه یا مسیر personal بیابید.پوشه certificates را باز کنید.

6. بر روی پوشه Personal Certificates Store راست کلیک کرده و ALL TASKS > Import را انتخاب کنید.

7. ویزارد import گواهینامه را دنبال نمایید تا گواهینامه شما از فایل .pfx import گردد.

 

فعالسازی یک گواهینامه جدید بر روی سرور

1. دستور Get-ExchangeCertificate به صورت زیر اجرا کنید تا تاثیر گواهینامه خود را ببینید.

[PS] C:\> Get-ExchangeCertificate -DomainName your.domain.name

Thumbprint Services Subject
---------- -------- -------
136849A2963709E2753214BED76C7D6DB1E4A270 ..... CN=your.domain.name


2. دستور Enable-ExchangeCertificate را برای فعالسازی استفاده در Exchange اجرا کنید.
Enable-ExchangeCertificate -ThumbPrint -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"

3. با اجرای دوباره دستور Get-ExchangeCertificate می توانید از صحت نصب گواهینامه خود مطمئن شوید.

4. گواهینامه خود را با اتصال به سرور خود از طریق IE, ActiveSync, or Outlook تست کنید.

 

 

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

Exchange 2007

چگونه گواهینامه ssl خود را بر روی Exchange 2007 نصب کنیم 1. دانلود و باز کردن فایل ZIP حاوی...

Exchange 2010

راهنمای نصب گواهینامه ssl در Exchange 2010 1. دانلود و باز کردن فایل ZIP حاوی گواهینامه.نام فایل...

Exchange 2013

نصب گواهینامه ssl در Exchange 2013نصب از طریق کنسول مدیریت Exchange 1. دانلود و باز کردن فایل...