آموزش ایجاد CSR با Java (generic)

نحوه تولید CSR گواهینامه SSL برای وب سرور جاوا

تذکر: شما باید یک keystore جدید طبق فرآیند زیر تولید کنید.اگر شما تلاش کنید که گواهینامه جدید خود را با keystore قدیمی خود نصب کنید به خوبی کار نخواهد کرد. قبل از انجام این فرآیند از keystore قدیمی خود بک آپ تهیه کنید و یا آن ها را remove کنید.

ایجاد یک Keystore جدید

1. شما باید از دستورات keytool برای ایجاد key-CSR جدید استفاده کنید. دستور زیر را وارد نمایید:
keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore yourdomain.jks

'Yourdomain' نام دامنه ای است که میخواهید ایمن نمایید.در صورتی که wildcard سفارش می دهید، در ابتدای نام فایل * ندارد زیرا یک نام معتبر نیست.

2. شما باید اطلاعات DN را وارد نمایید. لطفا توجه کنید: زمانی که از شما first و last name میخواهد، نام و نام خانوادگی شما نیست، بلکه نام کامل دامنه سایتی که میخواهید ایمن کنید است (مثال: www.yourdomain.com). اگر شما یک گواهینامه امنیتی سفارش میدهید نام دامنه شما با * شروع می شود. (مثال: *.yourdomain.com)

3. پس از اینکه اطلاعات مورد نیاز را کامل کردید صحت آن را با وارد کردن 'y' یا 'yes' مشخص کنید. سپس برای تایید از شما رمز عبور را میخواهد. سعی کنید رمز انتخاب شده را به خاطر بیاورید.

ایجاد csr از Keystore جدید شما

1. از keytool برای ایجاد CSR استفاده نمایید. دستور زیررا وارد کنید:
keytool -certreq -alias server -keyalg RSA -file yourdomain.csr -keystore yourdomain.jks

'yourdomain' نام دامنه ای است که میخوایهد ایمن نمایید.

2. رمز عبور keystore را وارد کنید.

3. فایل csr گواهینامه ssl ایجاد شد. فایل CSR را با ادیتور متنی باز کنید و محتویات فی مابین تگ BEGIN و END را کپی و در محل مورد نظر استفاده نمایید.

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

آموزش ایجاد CSR در tomcat

ایجاد CSR گواهینامه SSL :: Tomcat Keytool چگونه با ابزار Keytool در Tomcat ، CSR تولید کنیم...