PFX Import/Export

انتقال یک گواهینامه SSL IIS
import کردن یک فایل .pfx iis در apache و یا هر ویندوز سرور دیگری

امکان انتقال گواهینامه از ویندوز سرور به آپاچی ( و هر ویندوز سرور دیگری ) با دستکاری فایل های گواهینامه که از Openssl استفاده میکند وجود دارد.
در این صفحه نحوه انتقال یک فایل pfx . گواهینامه از ویندوز سرور به هر ویندوز سرور دیگری وجود دارد.

اکثر سرور ها از فایل های متنی ساده برای گواهینامه استفاده می کنند. هرچند، برای دریافت کلید خصوصی از سرور ویندوزی iis خود، شما برای استخراج کلید خصوصی مراحل زیر را انجام دهید:

1. اول ، با استفاده از دستور OpenSSL زیر از گواهینامه سرور IIS در یک فایل .pfx بک آپ تهیه نمایید:
openssl pkcs12 -export -out DigiCertBackup.pfx -inkey your_private_key_file.txt -in your_domain_name.crt -certfile
این دستور گواهینامه اصلی، متوسط​(CA) گواهی، و کلید اختصاصی در فایل بک آپ .pfx ایجاد میکند.

2. از دستور OpenSSL زیر برای ایجاد یک فایل text جداگانه با کلید خصوصی استفاده کنید.
openssl pkcs12 -in mypfxfile.pfx -out outputfile.txt -nodes

تذکر: mypfxfile.pfx را به نام فایل بک آپ سرور iis خود تغییر دهید.

3. در مرحله قبل یک فایل متنی با نام outputfile.txt ایجاد میشود. این فایل را با ادیتور متنی باز کنید میتوانید کلید خصوصی که در ابتدای فایل هست را ببینید.

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
(Block of Random Text)
-----END RSA PRIVATE KEY-----


4. تمامی متن های مابین تگ BEGIN و END در یک فایل جدید کپی کرده این فایل را با نام your_domain_name.key ذخیره کنید.
 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

تولید csr در Apache

نحوه تولید csr در Apache نحوه ایجاد CSR برای Apache که از OpenSSL استفاده می کند. 1. از...