Exchange 2010

نحوه ایجاد CSR در Exchange 2010

CSR خود را با یک ویزارد جدید Exchange Certificate ایجاد کنید.

1- از مسیر زیر وارد کنسول مدیریت Exchange شوید.
Start > Programs > Microsoft Exchange 2010 > Exchange Management Console.


2- بر روی لینک "Manage Databases." کلیک کنید.


3- در منو سمت چپ "Server Configuration" را انتخاب کنید، و سپس "New Exchange Certificate" را از منو سمت راست انتخاب نمایید.


4- در فیلد friendly name، نامی را وراد کنید که از این گواهینامه در خاطر شما می ماند.

__ این نام یک بخش جدایی ناپذیر از گواهینامه شما خواهد بود.


5- زیر محدوده دامنه، در صورتی که در حال تولید CSR برای Wildcard هستید می توانید این گزینه را انتخاب نمایید.

در غیر این صورت به مرحله بعد بروید.
در صورتی که این گزینه را برای Wildcard انتخاب کردید، به مرحله 7 بروید.


6- در منو پیکربندی Exchange، سرویس های که میخواهید با امنیت اجرا شوند، و نام های که شما به این سرویس ها متصل می شوید را وارد نمایید.

در صفحه بعد، می توانید لیستی از نام های پیشنهادی Exchange 2010 را مشاهده و به request های گواهینامه خود اضافه کنید.


7- نام سازمان شما باید نام کامل قانونی شرکت شما باشد.

__ نام بخش شما ، همان بخش شما در درون سازمان است
__ در صورتی که شما ایالت / استان را ندارید، اطلاعات شهر خود را مجدد وارد کنید.


8- یک مسیر را برای ذخیره CSR در کامپیوتر با پسوند .req وارد کنید، سپس گزینه finish را انتخاب کنید.


9- شما الان می توانید CSR را با notepad و یا wordpad باز کنید، و اطلاعات بدنه آن را استفاده کنید.


CSR خود را با استفاده از شل مدیریتی Exchange ایجاد کنید.

 

1. از مسیر زیر وارد کنسول مدیریت Exchange شوید.
Start > Programs > Microsoft Exchange 2010 > Exchange Management Console.

 

در خط فرمان Exchange شل مدیریت، اطلاعات زیر را تایپ کنید.

 

New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -KeySize 2048 -SubjectName "c=US, l=YourLocalityOrCity, s=YourStateOrProvince, o=YourCompanyInc, cn=YourFirstDomain.com" -DomainName YourSecondDomain.com, YourThirdDomain.com -PrivateKeyExportable:$true

 

این دستور در خط فرمان باید به صورت یک خط وارد بشه.مطمئن شوید جزئیات لیست شده در این دستور نمونه با اطلاعات سازمان شما جایگزین شود.

 

توجه کنید که اولین نام دامنه در داخل "SubjectName" بعد "cn=" ذکر شده و نام های دامنه اضافی پس از پارامتر-دامنه با کاما بین نام دامنه های اضافی اضافه شده است. شما میتوانید نام دامنه های مورد نیاز خود را اضافه کنید.

 

2- بعد از اجرای این دستور CSR شما در شل مدیریتی نمایش داده می شود. برای کپی کردن ان از شل مدیریتی، راست کلیک کنید و گزینه "Mark" را انتخاب کنید. و پس از آن در هرجای دیگری paste کنید.

 

در صورتی که می خواهید کد CSR شما به صورت اتوماتیک بعد از اجرای دستور ایجاد CSR ایجاد گردد، دستور زیررا بلافاصله بعد از ایجاد فایل اجرا کنید.
Set-Content -path "C:\your_CSR_name.csr" -Value $Data

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

Exchange 2007

نحوه تولید CSR در Exchange 2007 1. در خط فرمان مدیریت Exchange، کد زیر را وارد کنید :...

PFX Import/Export

چگونگی import/export گواهینامه SSL در Exchange 2007 آموزش بک آپ گیری PFX برای Microsoft...

Exchange 2013

نحوه ایجاد CSR در Exchange 2013 CSR خود را با یک ویزارد جدید Exchange Certificate ایجاد کنید....