مقالات

 Exchange 2007

نحوه تولید CSR در Exchange 2007 1. در خط فرمان مدیریت Exchange، کد زیر را وارد کنید :...

 Exchange 2010

نحوه ایجاد CSR در Exchange 2010 CSR خود را با یک ویزارد جدید Exchange Certificate ایجاد کنید....

 Exchange 2013

نحوه ایجاد CSR در Exchange 2013 CSR خود را با یک ویزارد جدید Exchange Certificate ایجاد کنید....

 PFX Import/Export

چگونگی import/export گواهینامه SSL در Exchange 2007 آموزش بک آپ گیری PFX برای Microsoft...