مقالات

 Certificate Installation: Apache

You should have received your certificate from us, a file typically named 'your_domain_com.crt'...

 Certificate Installation: HSphere

To install your certificate, you will need to log in to your HSphere account. You will need a...

 Certificate Installation: IBM HTTP Server

You will need a Dedicated IP for the SSL domain. You cannot install the SSL on to a IP where are...

 Certificate Installation: Java-based Webservers (e.g. Tomcat) using keytool

Installing a Certificate Signing Request (CSR) with a Java-based Webserver such as Tomcat, using...

 Certificate Installation: Microsoft SBS 2008

The steps described below should provide detailed steps, specific for SBS 2008: In your...

 Certificate Installation: Nginx

You should have received your certificate from us, a file typically named 'your_domain_com.crt'...

 Certificate Installation: Oracle using Oracle Wallet Manager

You will need a Dedicated IP for the SSL domain. You cannot install the SSL on to a IP where are...

 Configuring Sendmail MTA to work with GlobeSSL Certificates

Sendmail can be configured to encrypt email via the secure socket layer (SSL) when you want to...

 نصب گواهینامه روی Microsoft IIS 5.x & 6.x

نحوه نصب گواهینامه ssl در Microsoft IIS 5.x & 6.x 1. محتویات گواهینامه خود را در قالب فایلی...

 نصب گواهینامه روی Microsoft IIS 7.x

1. محتویات گواهینامه خود را در قالب فایلی با نام your_domain_name.cer بر روی دسکتاپ سرور ذخیره...

 نصب گواهینامه روی کنترل پنل Cpanel

نحوه نصب گواهینامه SSL در Cpanel بعد از دریافت اطلاعات گواهینامه زمانی که قصد نصب گواهینامه را...

 نصب گواهینامه روی کنترل پنل Direct Admin

There are a few files you need to edit in order to install the certificate for Direct Admin....

 نصب گواهینامه روی کنترل پنل Plesk

نحوه نصب گواهینامه SSL در Plesk بعد از دریافت اطلاعات گواهینامه زمانی که قصد نصب گواهینامه را...