به اطلاع کاربران گرامی میرساند  پس از گذشت 6 سال از ارائه سرویس های رایگان، از امروز امکان ارائه سرویس های گواهینامه رایگان از سایت حذف شده و از این پس فقط گواهینامه های دیگر قابل ارائه میباشند، این اقدام در راستای ارائه خدمات بهتر به کاربران گرامی انجام شده. گواهینامه های رایگان در حال استفاده تا تاریخ انقضاء معتبر خواهند بود.

Sunday, April 9, 2017

« برگشت