گواهینامه امضاء کد دیجیتال - Digital Code Signing

گواهینامه امضاء کد استاندارد(Standard Code Signing)

گواهینامه امضاء کد استاندارد یک گواهینامه همه منظوره برای مصارف مختلف و سیستم عامل هال متفاوت است.
این گواهینامه تمامیت و اصالت یک نرم افزار را در یک فایل ارائه میکند و نام سازنده را تایید میکند چرا که این گواهینامه شامل نام سازنده(نام و جزئیات شرکت) خواهد بود.
گواهینامه امضاء کد استاندارد با تکنولوژی های Java Code Signing و Microsoft Authenticode سازگار میباشد و با استفاده از این نوع گواهینامه شما میتوانید گواهینامه امضاء کد را برای نرم افزار های مختلف در سیستم عامل های مختلف ارائه نمایید.

گواهینامه امضاء کد ماکروسافت(Microsoft Code Signing)

گواهینامه امضاء کد ماکروسافت گواهینامه ایست جهت امضاء دیجیتال کد (حالت کاربر و یا کرنل) که برای شرکت های توسعه دهنده نرم افزاری ایجاد شده که نرم افزار و درایور(Driver) هایی را برای نسخه های 32 بیت و یا 64 بیتی سیستم عامل ویندوز ارائه میکنند.
این نوع گواهینامه در اکثر سیستم عامل های ویندوز مورد قبول بوده و کاربر شما دیگر هنگام دانلود نرم افزار خطایی مبنی بر "نرم افزار خطرناک" و یا 'hazardous software'" را دریافت نخواهد کرد.
این گواهینامه تمامیت و اصالت یک نرم افزار را در یک فایل ارائه میکند و نام سازنده را تایید میکند چرا که این گواهینامه شامل نام سازنده(نام و جزئیات شرکت) خواهد بود.