گواهینامه های SSL ویژه دامین های بین المللی

گواهینامه استاندارد - Standard SSL Certificate

در صورتی که در نام دامین شما کلمه ایران باشد یا پسوند دامین شما آی آر باشد این گواهینامه برای شما مناسب نیست

صدور فورا پس از پرداخت
کدینگ 256 بیت با الگوریتم SHA2
تا سقف 10 هزار دلار بیمه
سازگاری با بیش از 99% از مرورگرها

گواهینامه WildCard امنیتی (WildCard SSL)

در صورتی که در نام دامین شما کلمه ایران باشد یا پسوند دامین شما آی آر باشد این گواهینامه برای شما مناسب نیست

صدور فورا پس از پرداخت
کدینگ 256 بیت با الگوریتم SHA2
تا سقف 10 هزار دلار بیمه
سازگاری با بیش از 99% از مرورگرها

گواهینامه امنیتی (Multi Domain SSL - UC)

در صورتی که در نام دامین شما کلمه ایران باشد یا پسوند دامین شما آی آر باشد این گواهینامه برای شما مناسب نیست

صدور فورا پس از پرداخت
امن کردن چند دامین در یک گواهینامه
مناسب جهت استفاده در Exchange Server و Office Communications Server
امکان صدور مجدد (Reissue) بدون محدودیت
کدینگ 256 بیت با الگوریتم SHA2
تا سقف 10 هزار دلار بیمه
سازگاری با بیش از 99% از مرورگرها
با توجه به اینکه گواهینامه های WildCard همیشه برای استفاده در سرویس های ماکروسافت مناسب نیستند، در مواردی که سرور نیاز به مشخص کردن FQDN دارد این نوع گواهینامه پیشنهاد میشود.