گواهینامه های SSL

گواهینامه استاندارد - Standard SSL Certificate

در صورتی که در نام دامین شما کلمه ایران باشد یا پسوند دامین شما آی آر باشد این گواهینامه برای شما مناسب نیست

Issued in seconds, installed in seconds!
Issued in seconds, installed in seconds!
128/256 bit encryption
$10.000 Warranty
Domain validated certificate
2048 bit Industry Standard SSL Certificate
Unlimited Re-Issuance Policy
99.3% Browser Ubiquity
Email and web support
Trusted by all popular Browsers
FREE Website Seal

گواهینامه امنیتی ایمیل (Secure Email Certificate)

شما با استفاده از این گواهینامه میتوانید ایمیل ها و پیوست ایمیل(Attachment/s) های خود را کد کنید و سپس استفاده نمایید.
با این کد گذاری کسی جز شخص مورد نظر شما نمیتواند به محتوی ایمیل های شما دسترسی داشته باشد.

گواهینامه WildCard امنیتی (WildCard SSL)

در صورتی که در نام دامین شما کلمه ایران باشد یا پسوند دامین شما آی آر باشد این گواهینامه برای شما مناسب نیست

Issued in seconds, installed in seconds!
Issued in seconds, installed in seconds!
128/256 bit encryption
$10.000 Warranty
2048 bit Industry Standard SSL Certificate
99.3% Browser Ubiquity
Trusted by all popular Browsers
FREE Website Seal

گواهینامه تایید نام شرکت (SSL OV Certificate)

Issued in seconds, installed in seconds!
128/256 bit encryption
Full business validated certificate
2048 bit Industry Standard SSL Certificate
Multi-year savings available - 1 to 5 year certs available
99.3% Browser Ubiquity
$50.000 Warranty
Trusted by all popular Browsers
FREE Website Seal

گواهینامه رایگان - Free SSL Certificate

در صورتی که در نام دامین شما کلمه ایران باشد یا پسوند دامین شما آی آر باشد این گواهینامه برای شما مناسب نیست

Issued in seconds, installed in seconds!
128/256 bit encryption
$10.000 Warranty
Domain validated certificate
2048 bit Industry Standard SSL Certificate
Unlimited Re-Issuance Policy
99.3% Browser Ubiquity
Email and web support
Trusted by all popular Browsers
FREE Website Seal

گواهینامه امنیتی (SGC SSL Certificate)

Enables 40 bit browsers to connect at full 128/256 bit security
Full business validated certificate
2048 bit Industry Standard SSL Certificate
99.3% Browser Ubiquity
$250.000 Warranty
Trusted by all popular Browsers
FREE Website Seal

گواهینامه امنیتی (Unified Communications SSL) -5 موجود است

Provides SSL support for Exchange 2007 and Office Communications Server 2007 where traditional wildcard certificates won't!
128/256 bit encryption
Fully trusted by 99% of email clients and web browsers
Unlimited re-issuance - have the certificate re-issued for no fee; move/change domains if required
Works with MS Exchange 2007 and Office Communications Server 2007
Provides SSL for multiple domain names, in a single certificate
$10.000 Warranty
Trusted by all popular Browsers
FREE Website Seal

تست تمدید - دو ساله

Powered by WHMCompleteSolution